HC Duitsland in Europa 1918 - 1991

1e hoofdvraag: Wat leidde tot de opkomst van het nationaalsocialisme en welke gevolgen had dit voor Duitsland en Europa 1918-1945?

2e hoofdvraag:

Hoezeer BEÏNVLOEDDE het ontstaan en het verloop van de koude oorlog de GESCHIEDENIS van duitsland na de tweede wereldoorlog(1945-1961)

3e HOOFDVRAAG:

wat verklaart de hereniging van beide duitslanden en hun succesvolle integratie in europa (1961-1991)

Inleiding op de HC Duitsland.

1e hoofdvraag: Wat leidde tot de opkomst van het nationaalsocialisme en welke gevolgen had dit voor Duitsland en Europa? 1918-1945

2e hoofdvraag: Hoezeer beïnvloedde het ontstaan en het verloop van de Koude Oorlog de geschiedenis van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog? 1945-1961

3e hoofdvraag: Wat verklaart de hereniging van de beide Duitslanden en hun succesvolle integratie in Europa? 1961-1991