VWO 4 periode 1

Hoofdvraag 1: 

Wat maakte de opkomst van een stedelijke burgerij in de Nederlandse gewesten mogelijk (1050-1302)?

1 video 6.39 minuten

2 video 6.25 minuten

3 video 4.45 minuten

4 video 6.58 minuten

Totaal 23,67 minuten

Hoofdvraag 1: 

Wat maakte de opkomst van een stedelijke burgerij in de Nederlandse gewesten mogelijk (1050-1302)?

Hoofdvraag 2:

Welke invloed hadden sociaal-economische en politieke ontwikkelingen op de positie van de stedelijke burgerij in de Nederlandse gewesten (1302-1602)?

Hoofdvraag 3:

In hoeverre bepaalde de burgerij de ontwikkelingen in de Republiek in de Gouden Eeuw 1602-1700?