HC Duitsland in Europa 1918 - 1991

Wat leidde tot de opkomst van het nationaalsocialisme en welke gevolgen had dit voor Duitsland en Europa 1918-1945?

Hoezeer beïnvloede het ontstaan en het verloop van de Koude Oorlog de geschiedenis van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog?

Wat verklaart de hereniging van beide Duitslanden en hun succesvolle integratie in Europa (1961-1991)?

Download
Schema BRD en DDR 1e versie
schema BRD en DDR 1e versie.docx
Microsoft Word document 12.7 KB